dynamiek

De Travalje Subiet Methodiek in een wereld van -ISTEN en -ISMEN.

 

Hoe kan een mens leren om te leren? Hoe ontdek je een eigen leerstijl en hoe kan de één de ander

helpen om zover te komen?

Met andere woorden: Welke voorwaarden zijn nodig om tot leren en verdere ontwikkeling te komen?

Hoe kan ik leren die voorwaarden voor anderen helpen neer te zetten?

Travalje Dynamiek richt zich op deskundigheidsbevordering en dit in de 1ste plaats op die van eigen trainers en coaches, om zodoende de klant meer kwaliteit te kunnen bieden.

Deelname voor mensen van buitenaf is, weliswaar afhankelijk van thema en doel van de dag, zeker mogelijk. Denk hierbij aan beroepskrachten van collega-bedrijven en instanties binnen de sector

en andere geïnteresseerden.

 

Als voorbeeld een korte uitleg van de contextuele benaderingswijze, het thema van een -in het verleden georganiseerde- dag.

 

Het hart van de contextuele benadering vormt de relationele ethiek.

Mensen hebben het nodig zich verbonden te weten met betekenisvolle anderen.

Verbondenheid houdt in 'gezien en gekend worden en van daaruit voldoende vrijheid en vertrouwen hebben om zelf van betekenis te kunnen zijn'.


De belangrijkste bron van verbondenheid ligt in het gezin en met name bij de ouders.

Van daaruit kan een mens zich ook met anderen verbinden.

Het weefsel van de verbondenheid bestaat uit loyaliteit en de bedding waarin het zich kan ontwikkelen is die van rechtvaardigheid.

Binnen de hulpverlening wordt dit denken meer en meer toegepast. Contextuele hulpverlening probeert het verlangen naar verbondenheid te mobiliseren, teneinde teleurstellingen en blokkades te overwinnen.

 

Leiding en organisatie (in nauwe samenwerking met Travalje Subiet) van deze dag werd verzorgd door Harrie Kokx, contextueel therapeut.

Hij heeft ervaring binnen zijn praktijk in het werken met deze benaderingswijze en doceert hierover

aan de Hoge School Zeeland.